Hlavní obsah

shortening [ˈʃɔːtənɪŋ]

Vyskytuje se v

ztužený: hydrogenovaný hydrogenated fat, k pečení též shorteningztužený tuk