Hlavní obsah

třeba

Příslovce

  1. (nutno) necessaryNení třeba.There is no need to.Je na to třeba spousta odvahy.It takes a lot of courage.být třebabe necessary, (k provedení ap.) take sthbude-li třebaif necessary, if need be
  2. (dokonce) even
  3. (pro mě za mě) for all I care(pokud chceš) if you like to do sth
  4. (možná) maybe(snad) perhapsnebo pomocí can, mayMohli bychom třeba zajít ...We might go to ...
  5. hovor.(například) for example/instancejako třeba ...such as ...

Vyskytuje se v

třeba: Shall I open it? – I don't mind if you do.Mám to otevřít? – Třeba.

znepokojovat se: There's no need to be alarmed.Není třeba se znepokojovat.

necessary: where necessarykde je třeba

need: if neededpokud je třeba

want: wants listseznam toho, co je třeba (udělat)

way: in any way necessaryjakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onak

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

may: The disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.

practice: It takes practice.Je třeba to cvičit., Chce to praxi.

take: It takes a lot of courage.K tomu je třeba spousta odvahy.