Hlavní obsah

whatever [wɒtˈevə or wət-]

Zájmeno

  • co to (vlastně)? důraz, překvapeníWhatever can he mean?Co vlastně myslí?

Příslovce

Vyskytuje se v

necessary: do whatever is necessaryudělej(te) vše, co je nutné

whatever: or whatevernebo něco takového, nebo tak něco