Hlavní obsah

word [wɜːd]

Podstatné jméno

 1. slovo část věty, výrazcuss wordzaklení, sprosté slovoGod's Word, Word of Godslovo Boží Biblevýp. word wrapzalamování slov v textovém editoru
 2. words text, slova písně
 3. words přen.ostrá debatahave words with sbpohádat se, vyříkat si to, rafnout se, vjet si do vlasů, důrazně si promluvit s kým, vytmavit to komuhovor. have a word with sbpromluvit si s kým krátce
 4. of sth zpráva, informace, vzkaz o čemsend word of sthvzkázat, oznámit komu co
 5. slib, slovogive one's worddát své slovoupon my wordna mou čest

Fráze

 1. eat one's words uznat svůj omyl, vzít svá slova zpět
 2. be a (wo)man of few words moc toho nenamluvit, být nemluvný člověk
 3. from the word go od samého počátku
 4. in sb's (own) words podle (vlastních) slov koho při citování
 5. in a word zkrátka shrnutí řečeného
 6. be lost for words nemít slov překvapením ap.
 7. hovor.mark my words dej na slova, to mi věř varování
 8. by word of mouth ústně šířit se ap.
 9. man/woman of his/her word spolehlivý člověk, kdo drží slovo
 10. in other words jinak řečeno, jinými slovy
 11. say the word dát pokyn k akci ap.
 12. too sth for words neskutečně, nevýslovně jaký hloupý ap.
 13. be true to one's word dodržet slovo
 14. word for word doslovně, slovo od slova, doslova opakovat řečené ap.

Vyskytuje se v

edgeways: dostat se (konečně) ke slovuget a word in edgeways

meaning: nevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomínot know the meaning of the word

operative: nejdůležitější slovo na nějž se klade důrazthe operative word

word: text, slova písněwords

bandy: dohadovat se, mít výměnu názorů s kýmbandy words with sb

battle: slovní potyčkabattle of words

break: porušit slovobreak one's word

completion: našeptávátkovýp. word completion

duel: slovní přestřelkaduel of words

endearment: něžnůstkywords of endearment

fumble: (těžko) hledat slova, krkolomně se vyjadřovatfumble for words

game: hra se slovyword game

get in: dostat se ke slovu v řeči jinýchget a word in

god: slovo Boží Biblenáb. Word of God, God's Word

honour: dát komu čestné slovogive sb one's word of honour

look up: nejhledanější slova ve vyhledávači ap.the most looked-up words

put: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

send: vzkázatsend word

spoken word: album mluvených skladeb s mluveným místo zpívaným textemspoken word album

syllable: jednoslabičná slovaone-syllable words

taboo: neslušná slova, vulgarismytaboo words

begin: Slovo začíná na I.The word begins with an I.

keep: Nedodržel jsi slovo.You failed to keep your word.

last: Nahrál každé slovo.He recorded every last word.

mean: Co znamená toto slovo?What does this word mean?

not: ani slovonot a word

utter: Aniž by řekl slovo.Without uttering a word.

mouth: ústně sdělit ap.by word of mouth

mum: Nikomu ani muk!, Jazyk za zuby!Mum's the word!

dělení: dělení slov na řádkuword division, hyphenation

dodržet: dodržet slovokeep one's word, be as good as one's word, v dohodě ap. keep one's side of the bargain

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

druh: slovní druhword class, part of speech

držet: držet slovokeep one's word

editor: textový editortext editor, word processor

jinak: jinak řečenoin other words

pípnout: přen. ani nepípnoutbe as quiet as a mouse, not breathe a word

pořádek: ling. pořádek slovword order

přízvučný: ling. přízvučné slovostressed word

přízvuk: ling. slovní přízvuk(word) accent

slovní: slovní hříčkapun, play on words

slovo: slovo od slova opakovat ap.word for/by word

složený: slovo složené složeninacompound (word)

správný: najít to správné slovofind the right word

textový: výp. textový editor/procesortext editor/word processor

tvorba: ling. tvorba slovword formation, formation of words

tvoření: ling. tvoření slovword formation, formation of words

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoin sb's own account/words

vyjádřit: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

zkrátka: zkrátka a dobřesimply (expressed), in a word

znění: následujícího znění ...worded as follows ...

zpracování: zpracování textu na počítačiword processing

donést se: Doneslo se mi ...I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...

doplnit: Doplňte chybějící slova.Fill in the missing words.

končit: slova končící na ...words ending in ...

naplno: říct (to) naplnonot mince one's words, without mincing words, pulling no punches

porušit: porušit slovo/slibbreak one's word/promise

přehodit: přehodit slova ve větěchange the word order

přenesený: v přeneseném smyslu slovain the figurative sense (of the word)

silný: silná slovastrong words

sprostý: sprosté slovoswear/four-letter/dirty word, obscenity, zaklení curse (word), form. expletive

úvodní: úvodní slovojediné introductory word, předmluva prologue, úvod introduction

věřit: Nevěřím ti ani slovo.I don't believe you a single word.

vyhledat: vyhledat slovíčko ve slovníkulook up a word in a dictionary

vytrhnout: vytrhnout slovo z kontextutake a word out of context

význam: význam slovaword meaning/sense, meaning/sense of a word

vzkázat: Vzkázal, že se opozdí.He sent word that he would be late.

zformulovat: Jak bys zformuloval ten dopis?How would you word the letter?

znamenat: Co to slovo znamená?What does the word mean?

brát: brát koho za slovotake sb at their word

jed: Na to můžeš vzít jed.You bet (your live)., Take my word for it.

lopata: vysvětlit co po lopatě velmi jasněexplain sth in plain English/words of one syllable

muk: Nikomu o tom ani muk.Keep mum on it!, Mum's the word., Let's keep it secret.

promluvit: promluvit si s kým mezi čtyřma očimatalk to sb confidentially, potají have a quiet word with sb

servítek: nebrat si servítky říci přímo, bez obalunot pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strong

skoupý: být skoupý na slovobe a man of few words

stačit: Stačí říct.Just say the word., You only need to ask.

vážit: vážit (svá) slovaweigh one's words

zlámat: Mohl jsem si na tom slově jazyk zlámat.I couldn't get my tongue round the word., The word was a mouthful.

ztratit: ztratit za koho slovo přimluvit seput in a good word for sb