Hlavní obsah

omyl

Podstatné jméno, rod mužský

  • mistake(chyba) error, faultTo musí být omyl.It must be a mistake., (při telefonování) You must have the wrong number.být na omylu ohledně koho/čehobe mistaken about sb/sth, (nemít pravdu) be wrong, slang. be all wet

Vyskytuje se v

justiční: justiční omylmiscarriage of justice, pochybení soudu judicial error

uvést: uvést v omyl kohomislead sb, oklamat deceive sb

vyvést: vyvést koho z omyluopen sb's eyes, undeceive sb, opravit mylný názor též set sb right, disabuse sb of that (notion)

omýt: Omyl jsem si obličej (studenou vodou).I washed my face (with cold water).