Hlavní obsah

express [ɪkˈspres]

Vyskytuje se v

consent: express consentvýslovný souhlas

sorrow: express one's sorrow at sthvyjádřit svůj zármutek nad čím

concern: They expressed concern about ...Vyjádřili obavy ohledně ...

condolence: offer/express one's condolences to sbprojevit/vyjádřit soustrast komu

expresní: expresní dopisexpress letter, special delivery letter, priority mail

politování: vyjádřit hluboké politování nad čímexpress one's deep regret about sth

poslat: poslat co spěšněsend sth express

spěšný: spěšný vlak/dopisexpress train/letter

vlak: kyvadlový/spěšný vlakshuttle/express train

zkrátka: zkrátka a dobřesimply (expressed), in a word

soucit: vyjádřit soucit s kýmexpress one's sympathy with sb, commiserate with sb

uspokojení: vyjádřit uspokojení nad čímexpress satisfaction with sth

vyjádřit se: Vyjádřila se přesně.She expressed herself precisely.

vystihnout: To jsi vystihl!That's very apt!, Well expressed!

znepokojení: vyjádřit znepokojení nad čímexpress concern about sth