Hlavní obsah

nerozhodnutý

Vyskytuje se v

jinak: Rozhodl jsem se jinak.I've changed my mind.

moct: Mohli by se rozhodnout ...They might decide to ...

nakonec: Nakonec se rozhodl jinak.At last he thought better of it.

nechat: Rozhodla se nechat školy.She decided to quit school.

rozhodnout se: Rozhodl se odejít.He decided to leave.

rozhodnutý: Už jsi rozhodnutý?Have you made up your mind?

ambivalent: nemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čehobe ambivalent about sth

deadlocked: nerozhodnutá porota u soududeadlocked jury

make: rozhodnout (se), učinit rozhodnutímake a decision

plaintiff: rozhodnout ve prospěch žalobcefind for the plaintiff

voter: nerozhodnutý voličfloating voter

decide: Rozhodl jsi se?, v restauraci Vybrali jste si?Have you decided?

mind: Už se rozhodl?Has he made up his mind?

should: Komise rozhodla, že se má omluvit.The committee has decided he should apologize.

two: nemoci se rozhodnout, být na vážkách ohledně čehobe in two minds about sth, whether