Hlavní obsah

rozhodnutý

Vyskytuje se v

jinak: I've changed my mind.Rozhodl jsem se jinak.

moct: They might decide to ...Mohli by se rozhodnout ...

nakonec: At last he thought better of it.Nakonec se rozhodl jinak.

nechat: She decided to quit school.Rozhodla se nechat školy.

rozhodnout se: He decided to leave.Rozhodl se odejít.

rozhodnutý: Have you made up your mind?Už jsi rozhodnutý?

ambivalent: be ambivalent about sthnemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čeho

deadlocked: deadlocked jurynerozhodnutá porota u soudu

make: make a decisionrozhodnout (se), učinit rozhodnutí

plaintiff: find for the plaintiffrozhodnout ve prospěch žalobce

voter: floating voternerozhodnutý volič

decide: Have you decided?Rozhodl jsi se?, v restauraci Vybrali jste si?

mind: Has he made up his mind?Už se rozhodl?

should: The committee has decided he should apologize.Komise rozhodla, že se má omluvit.

two: be in two minds about sth, whethernemoci se rozhodnout, být na vážkách ohledně čeho