Hlavní obsah

děkovný

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

dopis: letter of thanks/congratulations to sbděkovný/blahopřejný dopis komu

thank: letter of thanks to sbděkovný dopis komu

děkovný: letter of thanks, hovor. thank you letterděkovný dopis