Hlavní obsah

thank [θæŋk]

Sloveso

  • sb for sth (po)děkovat komu za coDon't thank me.Mně neděkujte.have (only) osf to thank for sthmoci si za co sám, zavinit si to sám

Podstatné jméno

  • thanks to sb díky, poděkování komuletter of thanks to sbděkovný dopis komugive my thanks to ...poděkuj za mne ...

Fráze

  1. thank you děkuji projev vděčnosti ap.hovor. thanksdíky
  2. give thanks for sth vzdát díky za co Bohu při modlitbě ap.
  3. thank God díky Bohu
  4. have sb to thank for sth vděčit komu za co
  5. thanks to sb/sth díky komu/čemu pomoci ap., zásluhou koho/čeho

Vyskytuje se v

kindly: thank sb kindlysrdečně poděkovat komu

many: many thanksdíky moc, děkuji mnohokrát

profuse: be profuse in one's apologies/thanksvelice se omlouvat/děkovat

return: return thankspoděkovat Pánu, pomodlit se před jídlem

thankyou: thank-you note/cardpísemné poděkování zaslané ap.

thousand: thousand thankstisíceré díky

advance: Thank you in advance.Děkuji vám předem.

much: Thank you very much.Mnohokrát (vám) děkuji.

very: Thank you very much.Děkuji mnohokrát.

vote of thanks: She proposed a vote of thanks to him.Oficiálně mu poděkovala., Vyjádřila mu díky.