Hlavní obsah

thousand [ˈθaʊzənd]

Číslovka

  • tisícupper ten thousandhorních deset tisícthousand thankstisíceré díkythousand apologiesmnohokrát se omlouvám

Podstatné jméno

  • thousands of sth tisíce čeho nesčetný počet

Vyskytuje se v

per: per mil(le)/thousandpromile

ten: tens of thousandsdesetitisíce, desítky tisíc

a, an: a thousand acres of landtisíc akrů půdy

tisíc: five thousandpět tisíc

čítat: The library numbers two thousand volumes.Knihovna čítá dva tisíce svazků.

mnohokrát: Thousand apologies for sth.Mnohokrát se omlouvám za co.

na: one thousand per persontisíc na osobu

nejvíc: five thousand at most, no more than five thousandnejvíc pět tisíc

okolo: about twenty thousandokolo dvaceti tisíc

thousand: upper ten thousandhorních deset tisíc