Hlavní obsah

per [pɜː unstressed pə]

Vyskytuje se v

compass: (pair of) compasseskružítko, kružidlo

head: a head, per headna hlavu připadající množství

hundred: a/one hundred per centstoprocentně, naprosto, úplně být si jistý, souhlasit ap.

pair: have a safe pair of handsbýt spolehlivý

pair off: pair sb off with sbdohodit komu koho partnera

pare: pare (down)/(back)sth zredukovat, snížit, osekat co

pear: pear (tree)hrušeň strom

per: as per sthv souladu s čím, (přesně) podle, na základě čeho

per diem: per diem (allowance)denní diety/stravné

pincer: (pair of) pincers(štípací) kleště čelní, kleštičky vytahovací ap.

scissors: (a pair) of scissorsnůžky

shear: (a pair of) shears(velké) nůžky na živý plot ap.

step: (pair of) stepsštafle, (přenosné) schůdky

stocking: (pair of) stockingspunčochy dámské

trousers: (a pair of) trouserskalhoty

tweezers: (pair of) tweezerspinzeta

coxless: sport. coxless pair/fourdvojka/čtyřka bez kormidelníka

cutter: (pair of) wire cuttersštípací kleště na drát

dip: namáčecí pero inkoustové ap.dip pen

earnings: earnings per sharezisk na akcii

ink: psát peremwrite in ink

ion: ion pairiontový pár

jeans: pair of jeans(jedny) džíny

laundry: vyprat (si), prát prádlodo the laundry

match: deska s perem a drážkoutech. match-board

paring: paring knifeořezávací/loupací nůž

pen: plnicí perofountain pen

spring: hodinkové pérowatch spring

unit: ekon. unit price, price per unitjednotková cena

year: per yearza rok, ročně

accelerate: Growth accelerated to 4.9 per cent.Růst se zrychlil na 4,9 procenta.

borrow: Mohu si půjčit pero?Can I borrow a pen?

by: napsaný peremwritten by pen

can: Můžu si vypůjčit vaše pero?Can I borrow your pen?

have: Ona má moje pero!She has my pen!

increase: increase of ten per centdesetiprocentní nárůst

sock: a pair of socksponožky pár

with: psát peremwrite with a pen

dvoje: two pairs of trousersdvoje kalhoty

dvojí: two pairs of trousersdvoje kalhoty

dvojice: in pairsve dvojicích

džíny: a pair/two pairs of jeansjedny/dvoje džíny

hlava: per head/capita/personna hlavu osobu

hodina: přijít ap. in an hour, stát ap. per hourza hodinu

kalhoty: two pairs of trousersdvoje kalhoty

kuličkový: kuličkové peroballpoint (pen), BrE Biro

kus: price per unit ..., na cenovce ap. ... eachekon. cena za kus ...

naproti: jako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand, naopak per contra, over againstnaproti tomu

pero: kuličkové peroballpoint (pen), BrE Biro

plnicí: plnicí perofountain pen, trubičkové stylograph

ponožka: a pair of socks(jedny) ponožky

prádlo: prát prádlodo the washing

punčocha: a pair of stockings(jedny) punčochy

stoprocentně: be a hundred per cent surebýt si stoprocentně jistý

úhoz: keystroke rate, number of characters (per minute)počet úhozů za minutu ap.

základ: on the basis of sth, on sth, z důvodu on the ground of sth, v souladu s as per sthna základě čeho

bota: three pairs of shoestroje boty

jedny: one pair of socksjedny ponožky

maximálně: restricted to a maximum of 80 per centomezený na maximálně osmdesát procent

milenecký: a pair of loversmilenecký pár

na: one thousand per persontisíc na osobu

poklesnout: fall by 5 per centpoklesnout o 5%

přepočet: per capitav přepočtu na hlavu

půjčit: Můžete mi půjčit pero?Can you lend me a pen?

šířit se: Sound travels at about 330 meters per second.Zvuk se šíří rychlostí okolo 330 m/s.

za: How much is it per night?Kolik je to za noc?

prát: prát špinavé penízelaunder (dirty) money