Hlavní obsah

thousandth [ˈθaʊzənθ]

Vyskytuje se v

thousandth: for the thousandth time(snad) po tisící zdůraznění četnosti

per: per mil(le)/thousandpromile

ten: tens of thousandsdesetitisíce, desítky tisíc

a, an: a thousand acres of landtisíc akrů půdy

tisíc: five thousandpět tisíc

čítat: The library numbers two thousand volumes.Knihovna čítá dva tisíce svazků.

mnohokrát: Thousand apologies for sth.Mnohokrát se omlouvám za co.

na: one thousand per persontisíc na osobu

nejvíc: five thousand at most, no more than five thousandnejvíc pět tisíc

okolo: about twenty thousandokolo dvaceti tisíc

thousand: thousands of sthtisíce čeho nesčetný počet