Hlavní obsah

dopis

Podstatné jméno, rod mužský

  • komu letter to sbkniž. žert. (psaní) missiveděkovný/blahopřejný dopis komuletter of thanks/congratulations to sbdoporučený dopisBrE recorded delivery letter, AmE registered letter

Vyskytuje se v

děkovný: letter of thanks, hovor. thank you letterděkovný dopis

expresní: express letter, special delivery letter, priority mailexpresní dopis

motivační: letter of motivationmotivační dopis

nůž: letter opener, paper knifenůž na dopisy

obchodní: business letterobchodní dopis

omluvný: letter of apologyomluvný dopis

otevřený: open letterotevřený dopis

spěšný: express train/letterspěšný vlak/dopis

hodit: drop the letter in the postboxhodit dopis do schránky

obdržet: Did you receive our letter?Obdrželi jste náš dopis?

odeslat: The letter has been sent off.Dopis byl již odeslán.

odnést: Take the letter to the post office.Odnes ten dopis na poštu.

poslat: send a letterposlat dopis

přijít: I (have) received a letter.Přišel mi dopis.

psát: The letter goes that ...V dopise se píše, že ...

určit: The letter is not meant for you.Dopis není určen Vám.

vášnivý: passionate kiss/lover/lettervášnivý polibek/milenec/dopis

záhlaví: letterheadzáhlaví dopisu

zformulovat: How would you word the letter?Jak bys zformuloval ten dopis?

znít: The letter ran: Hello Bob, ...Dopis zněl: Ahoj Bobe, ...

zvací: invitation letter, letter of invitationzvací dopis

apology: letter of apologyomluvný dopis

commercial: ekon. commercial letterobchodní dopis

dunning: dunning letterdopis s upomínkou, urgenční dopis opakovaně zasílaný

introduction: letter of introductiondoporučující dopis

invitation: letter of invitationzvací dopis

letter: registered letterAmE doporučený dopis, BrE cenné psaní

note: suicide notedopis na rozloučenou před sebevraždou

ransom: ransom notedopis s požadavkem výkupného

recommendation: letter of recommendationdoporučující dopis

ref.: your ref. ...váš dopis číslo ... odkaz na předchozí korespondenci

registered: registered letterhl. AmE doporučený dopis, BrE cenné psaní

reply: reply to a letter/an advertisementodpovědět na dopis/inzerát

sympathy: letter of sympathykondolence, kondolenční dopis

take: take a letterpsát dopis podle diktovaného

thank: letter of thanks to sbděkovný dopis komu

threatening: threatening lettervýhružný dopis

undated: undated lettersnedatované dopisy

all: all of the lettersvšechny dopisy

go: The letter goes ...V dopise se píše ...

instant: your letter of the 6th instantváš dopis ze šestého tohoto měsíce

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.

dopis: letter of thanks/congratulations to sbděkovný/blahopřejný dopis komu