Hlavní obsah

znít

Nedokonavé sloveso

  1. (o zvuku, hlase) sound(halasně) resound, resonate
  2. (nějak působit) sound(jevit se) lookTo zní dobře.That sounds good.
  3. kniž.(text - být formulován) run, read, sayDopis zněl: Ahoj Bobe, ...The letter ran: Hello Bob, ...Název zní...The title is ...

Vyskytuje se v

dobře: That sounds good.To zní dobře. návrh ap.

nepravděpodobně: That sounds unlikely.To zní nepravděpodobně.

familiar: look/sound familiarvypadat/znít povědomě

sound: sound loudznít hlasitě

fanciful: That sounds fanciful.To zní jako výmysl.

ring: That rings a bell.To mi zní povědomě., To je mi povědomé.

znít: That sounds good.To zní dobře.