Hlavní obsah

town [taʊn]

Podstatné jméno

  1. město menšítown councillorměstský radní, hist. konšeltown plannerurbanista, územní plánovačAmE town carlimuzína hl. s odděleným místem pro řidičebe from out of townnebýt místní, být přespolní
  2. město, centrumtown lifeměstský život

Vyskytuje se v

border: (pří)hraniční městoborder town

dormitory: satelitní sídliště pro lidi dojíždějící do města za pracíBrE dormitory town/suburb

hick: díra, Balíkov, Zapadákovhick town

plan: plán městatown plan

planner: urbanista, územní plánovačtown/AmE city planner

planning: územní plánování, urbanistika, urbanismustown/AmE city planning

spa: lázeňské městospa town

town: městský radní, hist. konšeltown councillor

lie: Město je v troskách.The town lies in ruins.

ours: ve městě jako je to našein a town like ours

service: Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.There is no bus service between these towns.

side: Je to na druhém konci města.It's on the other side of the town.

čtvrť: chudinská čtvrťshanty town, slum(s), slum area, back streets, AmE euf. wrong side of the track

chudinský: chudinská čtvrťshanty town, slumy slums

mapa: mapa městatown plan, map of the city

město: krajské městocounty town

mistr: mistr světaWorld champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shit

radnice: na radniciat the town hall

řadový: řadový domekBrE terraced/AmE row house, hl. s garáží vpředu town house

satelitní: satelitní městečkosatellite town

starý: Staré Městothe Old Town

strana: Malá Stranathe Lesser Town

střed: střed městatown centre, AmE downtown

kraj: na kraji městaon the edge of the town

mimo: Je mimo město.He is out of town.

odjet: odjet z městaleave the town

pokrýt: Mlha pokryla město.The town was covered in fog.

přespolní: Ty jsi přespolní?Are you from out of town?, Are you an out-of-towner?

z, ze: Odjel z města.He left the town.

lev: lev salónůparty animal, světácký man about town, povaleč lounge lizard, social butterfly