Hlavní obsah

zařídit

Dokonavé sloveso

  1. (obstarat) co arrange sth, make arrangements for sth(postarat se) see to sth(hl. podvodně dokázat) contrive sthZařídím to.I will arrange it.
  2. (nábytkem) co furnishřidč. appoint(vybavením) equip sthzařídit bytfurnish a flat
  3. zařídit (si) (uspořádat) co arrange, organizezařídit (si) (ujednat - schůzku ap.) fix (up) sthzařídit si životarrange/organize one's life
  4. (uzpůsobit funkci ap.) co adjust, adapt sth

Vyskytuje se v

zařídit se: osamostatnit se become* independent, založit vlastní firmu start one's own businesszařídit se pro sebe

ubytování: arrange for accommodationzařídit (si) ubytování

home: set up homeusadit se, zařídit si (nový) domov

zařídit: uspořádat co arrange, organize, ujednat - schůzku ap. fix (up) sthzařídit (si)