Hlavní obsah

slyšet

Nedokonavé sloveso

  1. (vnímat sluchem) koho/co hear sb/sth(při hlášení se vysílačkou též) readčasto se slovesem canSlyšíte mě?Can you hear me?Neslyším vás (dobře).I can't hear you (well).Neslyšel jsem dobře.I didn't hear well.
  2. (nebýt hluchý) hear, have hearing, be of what hearing
  3. (doslechnout se) o čem hear about, learn about sth, get to knowUž jsem o tom slyšel.I've heard about it.
  4. (na jméno) na co answer, respond to sth

Vyskytuje se v

muset: You need to switch it off to hear me.Musíš to vypnout, abys mě slyšel.

rádio: I heard it on the radio.Slyšel jsem to v rádiu.

špatně: být nedoslýchavý be hard of hearing, špatně rozumět mishear sthšpatně slyšet

ucho: I heard it with my own ears.Slyšel jsem to na vlastní uši.

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit, dát o sobě vědět

first: It was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

hear: Can you hear me?Slyšíš mě?

none: None but Julie heard him.Slyšela ho jenom Julie.

unheard: His pleas went unheard.Jeho prosby zůstaly nevyslyšeny/nikdo nechtěl slyšet.

slyšet: Can you hear me?Slyšíte mě?