Hlavní obsah

vy

Zájmeno

  1. (o skupině) youvámto yous vámiwith youod vásfrom youu vás domaat your place
  2. (při vykání) youvykání se nerozlišuje

Vyskytuje se v

vy: to youvám

být: Are you cold?Není vám zima?

co: And what about you?A co vy?

dařit se: How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?Jak se ti/vám daří?

dovést: I will take you there.Dovedu vás tam.

hezký: It is nice of you.To je od vás hezké.

chutnat: Did you enjoy your meal?Chutnalo vám?

laskavý: It's very kind of you.To je od vás velmi laskavé.

milý: It is so nice of you.To je od vás milé.

moct: What can I do for you?Co pro vás mohu udělat?

moudrý: That wasn't wise of you.To od vás nebylo moudré.

na: It is up to you to ...Je na vás, abyste ...

nabídnout: Can/May I offer you ...?Mohu vám nabídnout ...?

nějaký: There's a certain Mr Brown to see you.Přišel za vámi nějaký pan Brown.

některý: Does any of you know it?Ví to některý z vás?

nevadit: Would you mind if ...?Nevadilo by vám kdyby ... ?

nevhod: If it doesn't suit you ...Jestli je vám to nevhod ...

obtěžovat: I'm sorry to bother you.Promiňte, že vás obtěžuji.

očekávat: Mr X is awaiting you.Pan X vás očekává.

od, ode: That's nice of you.To je od vás milé.

odkázat: He referred me to you.Odkázal mě na Vás.

po: You first., After you., AmE Go ahead.Až po vás.

politování: We are sorry to inform you...S politováním vám oznamujeme...

položit: May I ask you a question?Mohu vám položit otázku?

pomoct: Let me help you.Ukažte, pomůžu vám.

ponechat: I will leave this up to you.To už ponechám na Vás.

poprosit: Will you do me a favour?Mohu vás o něco poprosit?

posloužit: (How) can I help you?Čím vám mohu posloužit?

pozdravovat: John says hi to everyone., John asked me to give his regards to everyone.John vás všechny pozdravuje.

poznat: It was nice meeting you.Rád jsem Vás poznal.

poznávat: Pleased/Nice/It is a pleasure to meet you.Rád vás poznávám.

požádat: May I ask you for something?, Will you do me a favour?Mohu vás o něco požádat?

prominout: I am sorry to interrupt you ...Promiňte, že vás přerušuji ...

prosba: I have a favour to ask you.Mám na vás prosbu.

provést: I'll show you round (the city).Provedu vás (po městě).

prozradit: I'll let you in on a little secret.Prozradím vám malé tajemství.

přát: I wish you well.Přeji vám vše dobré.

přerušovat: I'm sorry to interrupt (you) ...Omlouvám se, že vás přerušuji ...

přidat se: I'll join you later.Přidám se k vám později.

přinést: Shall I bring you ...?Mám vám přinést ...?

připojit se: Can I join you?Mohu se k vám připojit?

přivádět: What brings you here?, What's your business here?Co vás sem přivádí?

přivést: What brought you here?Co vás sem přivedlo?

rád: Pleased/Nice to meet you.Rád vás poznávám.

rovina: I'll level with you.Řeknu vám to na rovinu.

rušit: I am sorry to disturb you.Promiňte, že (vás) ruším.

říct: Who told you this?Kdo Vám tohle řekl?

slyšet: I can't hear you (well).Neslyším vás (dobře).

splést si: I must have mistaken you for someone else.Musel jsem si vás s někým splést.

stačit: Have you had enough?Stačilo vám? o jídle ap.

těšit se: I am looking forward to seeing you.Těším se, až tě/vás uvidím.

ti, ty, ta: Those of you who ...Ti z vás, kteří ...

trpět: I am not going to tolerate this., I won't stand for this.Tohle vám nebudu trpět.

ukázat: I will show you round the city.Ukážu vám město.

urazit: I didn't mean to insult you.Nechtěl jsem vás urazit.

určit: The letter is not meant for you.Dopis není určen Vám.

vadit: Do you mind if I open the window?Bude Vám vadit, když otevřu okno?

vám: I will send it to you.Já vám to pošlu.

vás: without/from youbez/od vás

vést se: How are you (doing)?Jak se (vám) vede?

vidět: How do you see it?, What's your take on this?Jak to vidíte vy?

vítat: Welcome to ...Vítejte/Vítám(e) vás/Buďte vítáni v ...

vlevo: to your left, on your left-hand sidevlevo od vás

všichni, všechny, všechna: all of you/usvy/my všichni

vyhovět: We'll be happy to oblige.Rádi vám vyhovíme.

vyhovovat: Does that suit you?, Is it OK for you?Vyhovuje Vám to?

vynahradit: I will make it all up to you.Všechno ti/vám vynahradím.

vypadnout: You dropped your wallet.Vypadla vám peněženka.

vysadit: Where shall I drop you off?Kde vás mám vysadit?

vzkazovat: He asked/wanted me to tell you that ...Vzkazuje vám, že ...

zabalit: Shall I wrap it up for you?Mám vám to zabalit?

zaručit: I can assure you that ...Mohu Vám zaručit, že ...

zatelefonovat: Can I use your phone?Mohu si od vás zatelefonovat?

zatýkat: I arrest you.Zatýkám vás.

zavést: I will show you to his office.Zavedu vás do jeho kanceláře.

zdržovat: I won't keep you any longer.Už vás nebudu déle zdržovat.

zeptat se: Can I ask you a question?Mohu se vás na něco zeptat?

zjistit: I'll find it out for you.Zjistím vám to.

zlobit se: I'm sorry to trouble you but...Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...

zvát: I'll buy you lunch.Zvu vás na oběd.

convenience: at your earliest conveniencejakmile se ti/vám to bude hodit

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

woe: Woe betide you!Běda vám/tobě!

acquaintance: I am so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

advance: Thank you in advance.Děkuji vám předem.

all right: If it is all right with you.Pokud vám to nevadí.

appreciate: I appreciate it.Jsem (vám) za to vděčný., Vážím si toho., Oceňuji to. poděkování

assume: I assumed you to be a foreigner.Měl jsem Vás za cizince.

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

bathroom: Can I use your bathroom?Mohu si u vás odskočit?

prosit: neříkej you don't say*, opravdu? Oh, really?prosím tě, prosím vás

bother: I am sorry to bother you, ...Promiňte, že vás obtěžuji, ...

can: Can I help you?Mohu Vám pomoci?

close: Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?

convenient: Would tomorrow be convenient for you?Hodil by se vám zítřek?

delighted: I will be delighted to see you.Velmi rád vás uvidím.

disturb: I am sorry to disturb you.Promiňte, že vás ruším.

either: Do either of you smoke?Kouří některý z vás?

enjoy: Enjoy your meal.Dobrou chuť., Nechte si chutnat., Ať vám chutná.

expect: He is expecting you.Už vás očekává.

explain: Let me explain it to you.Dovolte, abych vám to vysvětlil.

fine: I'm fine. And you?Já se mám dobře, a vy?

glad: I'm glad to see you.Rád vás vidím.

have: I will have it tomorrow for you.Budu to pro vás mít zítra.

help: Can I be of any help (to you)?Mohu (vám) nějak pomoci?

interested: What are you interested in?Co vás zajímá?, O co se zajímáte?

just: just for your sakejen kvůli vám

keep: I won't keep you.Nebudu vás zdržovat.

kind: It's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.

like: I'm sorry to intrude on you like this.Promiňte, že vás takhle ruším.

look forward to: We look forward to seeing you.Těšíme se na vás.

may: If I may interrupt you ...pokud vás mohu přerušit ...

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

mind: Would you mind my smoking here?Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?

minute: I'll be with you in a minute.Za chvilku jsem u vás.

much: Thank you very much.Mnohokrát (vám) děkuji.

okay: If it is okay with you ...Pokud vám to nevadí ...

party pooper: I hate to be a party pooper ...Nerad (vám) kazím zábavu ...

pleasure: It is a pleasure to meet you.Rád Vás poznávám. při seznamování

put through: I will put you through.Přepojím Vás.

read out: Shall I read it out for you?Mám vám to přečíst nahlas?

same: Nice to meet you. – Same here.Rád Vás poznávám. – Já vás taktéž.

show: Let me show you something.Něco vám ukážu.

sorry: We are sorry to inform you...S politováním vám oznamujeme...

suit: Does it suit you?Vyhovuje Vám to?

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...

use: May I use your phone?Mohu si od vás zavolat?

wish: I wish you well.Přeji vám vše dobré.

would: Would you mind if I smoked?Vadilo by vám, kdybych kouřil?