Hlavní obsah

nabídnout

Dokonavé sloveso

  1. (k užití ap.) co komu offer sb sth, sth to sbform. proffer(poskytnout úvěr) grantByla mi nabídnuta práce na ...I was offered a job at ...Mohu vám nabídnout ...?Can/May I offer you ...?nabídnout sňatek komupropose (marriage) to sb
  2. (do dražby ap.) offer(dražební cenu) bid

Vyskytuje se v

rezignace: offer one's resignationnabídnout rezignaci

sňatek: propose (marriage) to sbnabídnout sňatek komu

nabídnout se: He offered to drive me home.Nabídl se, že mě odveze domů.

nabídnout si: Help yourself to sthNabídněte si co

vám: What can I offer you?Co vám mohu nabídnout?

arm: offer sb one's armnabídnout komu rámě

bidder: the highest biddernejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvíc

bribe: offer sb a bribenabídnout komu úplatek

recommend: have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

resignation: offer/withdraw one's resignationnabídnout/stáhnout svoji demisi

help: Help yourself to some cakes.Nabídněte si sušenky.

offer: I was offered a job.Byla mi nabídnuta práce.

to: I offered it to him.Nabídl jsem mu to.

nabídnout: propose (marriage) to sbnabídnout sňatek komu