Hlavní obsah

některý

Zájmeno

  • some(jeden) one(v otázce, kterýkoli) anyVí to některý z vás?Does any of you know it?někteřísome

Vyskytuje se v

u: problems in some patientsproblémy u některých pacientů

way: in some waysv některých ohledech

either: Do either of you smoke?Kouří některý z vás?

some: Some people think ...Někteří lidé si myslí ...

některý: someněkteří