Hlavní obsah

regarding [rɪˈgɑːdɪŋ]

Vyskytuje se v

certainty: regard sth as certaintybrát co za jisté

give: Give my regards to ...Pozdravuj ode mne ...

regarding: Regarding your offer ...Pokud jde o vaši nabídku ...

jednat se: as for, with regard to, concerning sb/sthpokud se jedná o koho/co

jít: as for sth, regarding sth, co do in terms of sthpokud jde o ...

nakloněný: be well disposed towards sb/sth, look with favour (up)on sb/sth, be favourable to sth, regard sb/sth with favour, stranit ap. be biased in favour of sthbýt (příznivě) nakloněný komu/čemu

ohled: with respect/regard to sths ohledem na co

pozdrav: regards, form. Yours sincerely, AmE Sincerely (yours)s přátelským pozdravem v dopise

přihlédnutí: taking into account sth, considering sth, se zřetelem with regard to sths přihlédnutím k čemu

zřetel: with regard to sthse zřetelem k čemu

co: as for ..., regarding sthco se týče ... záležitosti

pozdravovat: give my regards to sb, hovor. tell sb I said hipozdravuj(te) ode mne koho

s, se: Best Regards, Yours Truly, neform. (All my) loveS pozdravem v dopise ap.

uznávat: His works are well regarded.Jeho díla jsou uznávána.

regard: regardsto sb pozdravy komu na konci dopisu ap.