Hlavní obsah

národní

Přídavné jméno

  • (národu vlastní) national(lidový) popular, people'snárodní kuchyně/krojnational cuisine/costume

Vyskytuje se v

hymna: národní hymnanational anthem

park: národní/přírodní parknational/nature park

podnik: státní/národní/soukromý podnikstate/national/private enterprise

produkt: ekon. hrubý domácí/národní produktgross domestic/national product

shromáždění: Národní shromážděníNational Assembly

vlajka: národní vlajkanational flag

assembly: Národní shromážděníNational Assembly

costume: národní krojnational costume

curriculum: národní kurikulum, závazné učební osnovy v Anglii a Walesunational curriculum

emblem: státní znak, národní symbolnational emblem

heritage: národní/literární/kulturní dědictvínational/literary/cultural heritage

holiday: státní/národní sváteknational holiday

monument: (chráněná) národní památkanational monument

product: hrubý národní produktekon. gross national product

trait: národní rysnational trait

trust: Národní památkový ústav na ochranu historických a přírodních památekBrE, AusE National Trust

národní: národní kuchyně/krojnational cuisine/costume