Hlavní obsah

national [ˈnæʃənəl]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

assembly: Národní shromážděníNational Assembly

costume: národní krojnational costume

curriculum: národní kurikulum, závazné učební osnovy v Anglii a Walesunational curriculum

debt: státní/veřejný/zahraniční dluhnational/public/foreign debt

emblem: státní znak, národní symbolnational emblem

heritage: národní/literární/kulturní dědictvínational/literary/cultural heritage

holiday: státní/národní sváteknational holiday

markings: výsostné označenílet. national markings

monument: (chráněná) národní památkanational monument

park: národní parknational park

product: hrubý národní produktekon. gross national product

trait: národní rysnational trait

trust: Národní památkový ústav na ochranu historických a přírodních památekBrE, AusE National Trust

cizí: cizí státní příslušníkforeigner, foreign national

hymna: národní hymnanational anthem

národní: národní kuchyně/krojnational cuisine/costume

národnostní: národnostní menšinanational minority

podnik: státní/národní/soukromý podnikstate/national/private enterprise

produkt: ekon. hrubý domácí/národní produktgross domestic/national product

příslušník: státní příslušníknational

reprezentační: reprezentační dresnational (team) jersey

shromáždění: Národní shromážděníNational Assembly

služba: základní vojenská službaconscription, (compulsory) military service, BrE national service

státní: státní hymnanational anthem

svátek: státní/státem uznaný svátekpublic/BrE bank/AmE national/AmE legal holiday

vlajka: národní vlajkanational flag

vlastivědný: vlastivědné muzeummuseum of national history (and science)

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbynational/early/direct/general elections

znak: státní znaknational emblem

national: celostátní volbynational elections