Hlavní obsah

auditory [ˈɔːdɪtərɪ or -trɪ]

Přídavné jméno

  • med., anat.sluchový, auditivníanat. auditory systemsluchové ústrojíauditory rangerozsah sluchuanat. auditory meatuszvukovod

Vyskytuje se v

certified: BrE certified accountantautorizovaný auditor/účetní znalec

nerve: anat. auditory nervesluchový nerv