Hlavní obsah

schopnosti

Vyskytuje se v

schopnosti: duševní schopnostimental abilities

snášet: schopnost snášet bolestability to tolerate pain

ability: dokázat, mít (tu) schopnost dělat cohave the ability to do sth

capacity: tvůrčí schopnosticreative capacities

cognitive: poznávací schopnosticognitive abilities

intellect: rozumové schopnostithe powers of intellect

magic: (za)působit, zabírat na koho/co kladně, uplatnit své schopnosti v něčemwork one's magic on sb/sth

mental: duševní schopnostimental abilities

moral: mravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatnémoral sense

prophetic: věštecké schopnostiprophetic powers

psychic: mít nadpřirozené/paranormální schopnosti mentálníbe psychic

recuperative: schopnost regeneracerecuperative powers

regenerative: regenerační schopnostiregenerative powers

suction: sací síla, odsávací schopnostsuction power

work: (za)působit, zabírat na koho/co kladně, uplatnit své schopnosti v něčemwork one's magic on sb/sth

communication: komunikační schopnosticommunication skills

tolerate: schopnost snášet bolestthe ability to tolerate pain

schopnost: mít schopnost (u)dělat cohave the ability to do sth