Hlavní obsah

schopnost

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

schopnosti: mental abilitiesduševní schopnosti

snášet: ability to tolerate painschopnost snášet bolest

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

capacity: creative capacitiestvůrčí schopnosti

cognitive: cognitive abilitiespoznávací schopnosti

intellect: the powers of intellectrozumové schopnosti

magic: work one's magic on sb/sth(za)působit, zabírat na koho/co kladně, uplatnit své schopnosti v něčem

mental: mental abilitiesduševní schopnosti

moral: moral sensemravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatné

prophetic: prophetic powersvěštecké schopnosti

psychic: be psychicmít nadpřirozené/paranormální schopnosti mentální

recuperative: recuperative powersschopnost regenerace

regenerative: regenerative powersregenerační schopnosti

suction: suction powersací síla, odsávací schopnost

work: work one's magic on sb/sth(za)působit, zabírat na koho/co kladně, uplatnit své schopnosti v něčem

communication: communication skillskomunikační schopnosti

tolerate: the ability to tolerate painschopnost snášet bolest

schopnost: have the ability to do sthmít schopnost (u)dělat co