Hlavní obsah

centrum

Podstatné jméno, rod střední

  1. (střed) centreAmE center(srdce) heartJedu do centra.I am going downtown.centrum městacity centre, AmE (obchodní) downtown, midtown
  2. (ústředí) anat. centreAmE center(centrála) centralnákupní centrumshopping centre, AmE (shopping) mall, plaza

Vyskytuje se v

city: hl. BrE city centrecentrum, střed města

congestion: congestion chargepoplatek za vjezd do centra (města)

congress: congress centrekongresové centrum

motor: motor areamotorické centrum (mozku)

sport: sports centresportovní centrum, stadion

welfare: welfare centrecentrum sociálních služeb/sociální péče

downtown: in downtown Belfastv centru Belfastu