Hlavní obsah

dílem

Vyskytuje se v

dílo: vodní dílohydraulic structure, přehrada hydroelectric dam

mistrovský: mistrovské dílomasterpiece, masterwork

náhradní: náhradní díl/pneumatikaspare part/tire

rezervní: rezervní dílyspare parts

rovný: rovným dílemequally

skládačka: i přen. další díl (do) skládačkyanother piece of the puzzle

umělecký: umělecké dílowork of art

vykrást: vykrást dílo kohoplunder from sb

zkáza: dílo zkázywork of destruction

životní: životní dílolifework, life's work

nedostatek: Jeho dílo má své nedostatky.His work has its shortcomings.

raný: jeho raná dílahis early works

uznávat: Jeho díla jsou uznávána.His works are well regarded.

vrcholný: vrcholné dílomasterpiece, magnum opus

přiložit: přiložit ruku k díluput one's shoulder to the wheel, jako ostatní pull one's weight, hovor. pitch in

contract: smlouva o dílo, dohoda o provedení práceekon. contract for work

literary: literární kritika/dílaliterary criticism/works

part: náhradní dílspare part

pro rata: poměrným dílempráv. pro rata temporis

reserve: náhradní dílyreserve parts

wear: opotřebitelné/opotřebení podléhající dílywear parts

work: sebraná dílacollected works

díl: náhradní dílyspare parts, spares