Hlavní obsah

dílo

Vyskytuje se v

díl: spare parts, sparesnáhradní díly

mistrovský: masterpiece, masterworkmistrovské dílo

rezervní: spare partsrezervní díly

rovný: equallyrovným dílem

umělecký: work of artumělecké dílo

vykrást: plunder from sbvykrást dílo koho

zkáza: work of destructiondílo zkázy

životní: lifework, life's workživotní dílo

nedostatek: His work has its shortcomings.Jeho dílo má své nedostatky.

raný: his early worksjeho raná díla

uznávat: His works are well regarded.Jeho díla jsou uznávána.

vrcholný: masterpiece, magnum opusvrcholné dílo

přiložit: put one's shoulder to the wheel, jako ostatní pull one's weight, hovor. pitch inpřiložit ruku k dílu

contract: ekon. contract for worksmlouva o dílo, dohoda o provedení práce

literary: literary criticism/worksliterární kritika/díla

pro rata: práv. pro rata temporispoměrným dílem

reserve: reserve partsnáhradní díly

wear: wear partsopotřebitelné/opotřebení podléhající díly

work: collected workssebraná díla

dílo: hydraulic structure, přehrada hydroelectric damvodní dílo