Hlavní obsah

task [tɑːsk]

Podstatné jméno

Sloveso

  1. sb with (doing) sth pověřit koho čím úkolem, dát za úkol komu cobe tasked with sthbýt pověřen čím, dostat za úkol co
  2. zatěžovat starostmi, daněmi ap.

Vyskytuje se v

tussock: tussock (moth)štětconoš můra

exacting: exacting tasknáročný úkol

set: set sb a taskdát komu úkol

standard: ped. standard assessment tasksstandardizované testy psané školními dětmi

thankless: thankless tasknevděčný úkol

high: the task of high priorityúkol nejvyšší důležitosti

task: take sb to taskpodat si, vzít si na paškál koho