Hlavní obsah

thing [θɪŋ]

Podstatné jméno

 1. místo konkrétního pojmenovánívěcall kinds of thingsvšechno možné
 2. místo anything či everything jako zdůrazněnínot a (single) thingvůbec nicsuch a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.
 3. hovor.záležitost situace, činnost, myšlenka ap.
 4. hovor.cosi jako označení něčeho nepříliš konkrétního
 5. hovor. označení osoby či zvířete ve spojení s konkrétní vlastnostíWhat a poor thing!Chudáček!, Chudinka!
 6. práv. things in actionpohledávky, žalovatelné věci

Podstatné jméno

 1. try to be all things to all men snažit se zavděčit všem
 2. do the right thing udělat správnou věc, zachovat se správně
 3. be the done thing BrEslušet se, být (společensky) přijatelný chování ap.
 4. do sth first thing udělat co hned (na začátku)
 5. have a thing about sb/sth hovor.být posedlý kým/čím, být zatížený na koho/co
 6. make a (big) thing (out) of/about sth hovor.přehánět, zveličovat co
 7. for one thing proto, že, mimo jiné jen jeden z mnoha důvodů
 8. one thing led to another nějak se to seběhlo
 9. be a thing of the past patřit minulosti
 10. be seeing/hearing things mít (zrakové)/sluchové halucinace
 11. there is no such thing as sth co (prostě) neexistuje
 12. the thing is ... jde o to ..., problém je v tom ...
 13. be just the thing být to pravé, být přesně ono

Vyskytuje se v

close: close shave/thing/callúnik jen o vlásek/tak tak, těsné vyváznutí před nebezpečím ap.

first: First things first.Všechno pěkně popořádku., Pěkně jedno po druhém. nejdřív to nejdůležitější

go: as things gojak už to tak chodí

last: the last thingto poslední při odmítání něčeho

shape: the shape of things to comepočátek nového vývoje

mind: take one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se

not: not a thing(vůbec) nic

one-time: one-time thingjednorázovka

right: make it/things rightdát to do pořádku, napravit to

silly: silly thinghloupost, prkotina

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

all right: Things were going all right.Všechno šlo dobře.

imagine: be imagining thingspřen. mít vidiny, něco si namlouvat

important: The most important thing is ...Nejdůležitější je ...

kind: It's not my kind of thing.Na to já nejsem., To není nic pro mě.

little: He got angry over little things.Rozčiloval se kvůli maličkostem.

main: The main thing is that ...Hlavní je, že ...

set off: Even the smallest things set him off.Vyletí kvůli každé hlouposti.

such: We couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.