Hlavní obsah

case [keɪs]

Podstatné jméno

  1. případ daná situace ap.I'll make an exception in your case.V tvém případě udělám výjimku.in many casesv mnoha případechbe on the caseřešit to, dělat na tom hledat řešení problému ap.
  2. a hopeless casebeznadějný případ o člověku
  3. for sth, against sth argumenty (hovořící) pro co, proti čemu

Předložka

  • in case of sth v případě, pro případ čehoin case of emergencyv případě nepředvídané událostiin case of needv případě potřeby

Podstatné jméno

  • the case ling.pád podstatného jména ap.

Vyskytuje se v

accusative: accusative (case)čtvrtý pád, akuzativ

fight: fight one's casesoudit se, přít se, být spornou stranou u soudu

genitive: genitive (case)druhý pád, genitiv

instrumental: the instrumental (case)instrumentál, sedmý pád mluvnický

lower case: lower case (letters)malá písmena

make out: make out a casefor sth prosazovat, obhajovat co, uvést argumenty pro co svoje postoje, zájmy ap.

nominative: the nominative (case)první pád, nominativ

possessive: possessive (case)přivlastňovací pád

apart: case apartzvláštní případ, výjimka

cartridge: cartridge casingnábojnice

cigarette: cigarette casepouzdro na cigarety

display: display case(výstavní) vitrína

hard: hovor. hard casetvrďák, drsňák člověk

hear: hear a caseprojednávat případ, mít slyšení ve věci

isolated: in isolated casesojediněle

just: just in casekdyby náhodou, jen pro případ

key: key caseklíčenka

make out: make out a/one's case against sthuvést argumenty/stavět se proti čemu

meet: BrE meet the casestačit v dané situaci ap.

mental: mental casemagor, dement, mentál, blázen, pošuk, pako

mistaken: (a case of) mistaken identityzáměna osob jejich totožnosti

plead: plead sb's case/causeobhajovat, hájit, zastupovat koho u soudu

prima facie: práv. prima facie caseevidentní/jasný případ právní

refer: refer a case to the courtpostoupit případ soudu

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

textbook: textbook case/exampleučebnicový případ/příklad

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

vanity: vanity bag/casetoaletní taštička/kufřík na šminky ap.

watertight: watertight casevodotěsný obal, vodotěsné pouzdro

weak: práv. weak casepřípad s nedostatečnými důkazy proti obviněnému

writing: writing casespisovka, konferenční desky s přihrádkami, na zip ap.

basket case: Their economy is a basket case.Jejich ekonomika je úplně v háji.

prove: It proved to be the case.Ukázalo se, že je tomu tak.

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.