Hlavní obsah

key [kiː]

Sloveso

Vyskytuje se v

account: key accountklíčový zákazník

Allen: Allen key/wrenchimbusový klíč

element: key elements of sthklíčové prvky čeho

ignition: put the key in the ignitionvsunout klíč do zapalování

minor: in a minor keyv moll(ové tónině)

off-key: Am I off-key?Zpívám/Mám to falešně?

klíč: house keyklíč od domu

klíček: car keysklíčky od auta

od, ode: car keysklíče od auta

průmyslový: (key) industry(klíčové) průmyslové odvětví

tónina: minor/major keyhud. mollová/durová tónina

zkratka: keyboard shortcut, hot keyvýp. klávesová zkratka

lovit: fumble for the keys in one's pocketlovit klíče v kapse

otočit: I turned the key in the door.Otočil jsem klíčem ve dveřích.

pojem: key conceptsklíčové pojmy

strčit: He inserted the key into the keyhole.Strčil klíč do zámku.

zasunout: He inserted the key in(to) the lock.Zasunul klíč do zámku.

key: room keyklíč od pokoje