Hlavní obsah

prima facie [ˈpraɪmə ˈfeɪʃɪ]

Přídavné jméno

  • form.na první pohled zřejmý, zjevný ač ne nutně takovýpráv. prima facie evidenceevidentní důkazpráv. prima facie caseevidentní/jasný případ právní