Hlavní obsah

casing [ˈkeɪsɪŋ]

Vyskytuje se v

case: in case of sthv případě, pro případ čeho

fight: fight one's casesoudit se, přít se, být spornou stranou u soudu

genitive: genitive (case)druhý pád, genitiv

instrumental: the instrumental (case)instrumentál, sedmý pád mluvnický

lower case: lower case (letters)malá písmena

make out: make out a casefor sth prosazovat, obhajovat co svoje postoje, zájmy ap.

nominative: the nominative (case)první pád, nominativ

possessive: possessive (case)přivlastňovací pád

apart: case apartzvláštní případ, výjimka

cartridge: cartridge casingnábojnice

cigarette: cigarette casepouzdro na cigarety

display: display case(výstavní) vitrína

hard: hovor. hard casetvrďák, drsňák člověk

hear: hear a caseprojednávat případ, mít slyšení ve věci

isolated: in isolated casesojediněle

just: just in casekdyby náhodou, jen pro případ

key: key caseklíčenka

mistaken: (a case of) mistaken identityzáměna osob jejich totožnosti

plead: plead sb's case/causeobhajovat, hájit, zastupovat koho, vést čí při u soudu

prima facie: práv. prima facie caseevidentní/jasný případ právní

refer: refer a case to the courtpostoupit případ soudu

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

textbook: textbook case/exampleučebnicový případ/příklad

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

vanity: vanity bag/casetoaletní taštička/kufřík na šminky ap.

watertight: watertight casevodotěsný obal, vodotěsné pouzdro

weak: práv. weak casepřípad s nedostatečnými důkazy proti obviněnému

writing: writing casespisovka, konferenční desky s přihrádkami, na zip ap.

prove: It proved to be the case.Ukázalo se, že je tomu tak.

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

ambulantní: outpatient, day patient/caseambulantní pacient

často: most often, most frequently, ve většině případů in most casesnejčastěji

jistota: just to be sure/in casejen pro jistotu

každý: in any case, rozhodně by all meansv každém případě

kufřík: vanity case, hist. dressing casetoaletní kufřík

malý: lower case (letters)malá písmena v sazbě ap.

náhodou: pro případ just in case, kdyby snad on the chance of sthkdyby náhodou

nutnost: in case of necessity/need/urgency, if necessaryv případě nutnosti

opačný: in the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwisev opačném případě

pád: nominative/genitive/dative/accusative/vocative/locative/instrumental (case)ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pád

písmeno: capital (letter), upper-case lettervelké písmeno

podstata: facts of the casepráv. skutková podstata

pro: just in casejen pro případ (že)

proces: win a casevyhrát proces

prodlení: in case of delayv případě prodlení

pře: civil proceedings/casepráv. občanskoprávní pře

předložkový: prepositional caseling. předložkový pád

případ: from case to casepřípad od případu lišit se ap.

přivlastňovací: possessive (case), genitive caseling. přivlastňovací pád

skříň: gearbox, gear casetech. rychlostní skříň, skříň převodovky

studie: case studypřípadová studie

vyhrát: win a casevyhrát proces

záměna: (a case of) mistaken identityzáměna osob

žádný: zamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no casev žádném případě

-li: In case you find him call me.Najdeš-li ho, zavolej mi.

nejasnost: in case of doubtsv případě nejasností

objasnit: solve the murder (case)objasnit vraždu

patrona: empty cartridge (case)prázdná patrona

řada: in many casesv řadě případů

soud: lose/win a caseprohrát/vyhrát soud

u: This is not the case with whales.U velryb tomu tak není.

ukázkový: copybook example, klasický classic of sth, názorný case in pointukázkový příklad čeho

krajní: in extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremisv krajním případě

lámat: write sb off, consider sb a hopeless caselámat hůl nad kým

accusative: accusative (case)čtvrtý pád, akuzativ