Hlavní obsah

instrumental [ˌɪnstrəˈmentəl]

Vyskytuje se v

pád: nominative/genitive/dative/accusative/vocative/locative/instrumental (case)ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pád

instrumental: be instrumental in sthnapomáhat, být nápomocný při čem, přispět k čemu, zasloužit se o co