Hlavní obsah

casing [ˈkeɪsɪŋ]

Vyskytuje se v

accusative: accusative (case)čtvrtý pád, akuzativ

case: in case of sthv případě, pro případ čeho

case: in any casestejně, tak či onak, i tak

case: in any casev každém případě, každopádně, rozhodně

case: (just) in casepro případ, že ..., v případě, že ..., kdyby (náhodou)

case: in casejestli, kdyby snad, kdyby náhodou

case: in that casev tom případě

case: just in case(jen) pro jistotu, pro každý případ udělat co ap., kdyby něco

case: as the case may bepodle okolností/toho, případně, eventuálně

case: the casepád podstatného jména ap.

fight: fight one's casesoudit se, přít se, být spornou stranou u soudu

genitive: genitive (case)druhý pád, genitiv

instrumental: the instrumental (case)instrumentál, sedmý pád mluvnický

lower case: lower case (letters)malá písmena

make out: make out a casefor sth prosazovat, obhajovat co, uvést argumenty pro co svoje postoje, zájmy ap.

nominative: the nominative (case)první pád, nominativ

possessive: possessive (case)přivlastňovací pád

apart: case apartzvláštní případ, výjimka

cartridge: cartridge casingnábojnice

case: be on the caseřešit to, dělat na tom hledat řešení problému ap.

case: a hopeless casebeznadějný případ o člověku

case: in case of emergencyv případě nepředvídané události

case: in case of needv případě potřeby

case: in which casev kterémžto případě, přičemž souběh podmínek

case: pencil casepouzdro na tužky

case: mummy casesarkofág egyptský

case: case of pistolspár pistolí

case: carry case(kufříkové) pouzdro

cigarette: cigarette casepouzdro na cigarety

display: display case(výstavní) vitrína

hard: hovor. hard casetvrďák, drsňák člověk

hear: hear a caseprojednávat případ, mít slyšení ve věci

isolated: in isolated casesojediněle

just: just in casekdyby náhodou, jen pro případ

key: key caseklíčenka

make out: make out a/one's case against sthuvést argumenty/stavět se proti čemu

meet: BrE meet the casestačit v dané situaci ap.

mental: mental casemagor, dement, mentál, blázen, pošuk, pako

mistaken: (a case of) mistaken identityzáměna osob jejich totožnosti

plead: plead sb's case/causeobhajovat, hájit, zastupovat koho u soudu

prima facie: práv. prima facie caseevidentní/jasný případ právní

refer: refer a case to the courtpostoupit případ soudu

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

textbook: textbook case/exampleučebnicový případ/příklad

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

vanity: vanity bag/casetoaletní taštička/kufřík na šminky ap.

watertight: watertight casevodotěsný obal, vodotěsné pouzdro

weak: práv. weak casepřípad s nedostatečnými důkazy proti obviněnému

writing: writing casespisovka, konferenční desky s přihrádkami, na zip ap.

basket case: Their economy is a basket case.Jejich ekonomika je úplně v háji.

case: I'll make an exception in your case.V tvém případě udělám výjimku.

case: in many casesv mnoha případech

case: I took an umbrella in case it started to rain.Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.

case: in case you didn't noticejestli sis nevšiml

prove: It proved to be the case.Ukázalo se, že je tomu tak.

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.