Hlavní obsah

possessive [pəˈzesɪv]

Vyskytuje se v

pronoun: personal/possessive/demonstrative pronounosobní/přivlastňovací/ukazovací zájmeno

přivlastňovací: possessive (case), genitive caseling. přivlastňovací pád

zájmeno: personal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronounling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmeno

possessive: possessive (case)přivlastňovací pád