Hlavní obsah

nominative [ˈnɒmɪnətɪv or ˈnɒmnə-]

Vyskytuje se v

pád: nominative/genitive/dative/accusative/vocative/locative/instrumental (case)ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pád