Hlavní obsah

waiting [weɪtɪŋ]

Vyskytuje se v

accident: an accident waiting to happenzdroj budoucích problémů, průšvih na spadnutí

minute: wait a minutemoment, počkat

wait: cannot wait to do sthnemoci se dočkat čeho

wait: Wait for it.Vydrž., Nespěchej., Dočkáš se.

wait: Wait for it.A teď se podrž. před překvapivým sdělením

list: waiting listpořadník (čekatelů)

wait: keep sb waitingnechat koho čekat

waiting list: surgical waiting listpořadník čekatelů na operaci

be: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

disposed: I wasn't disposed to wait.Moc se mi nechtělo čekat.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

finish: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

her: Wait for her.Počkej na ni.

keep: Don't keep him waiting.Nenechávej ho čekat.

long: I waited much longer.Čekal jsem mnohem déle.

outside: He waited outside the shop.Čekal před obchodem.

seat: Wait to be seated, please.Počkejte, prosím, až budete posazeni. nápis u vchodu do lepších restaurací

see: Wait and see.Počkej a uvidíš.

till: He has to wait till Monday.Musí čekat až do pondělka.

wait: Just you wait.Jen počkej. a uvidíš

wait: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

wait: Wait a minute/second.Počkej (chvíli)/moment.

waiting game: play the/a waiting gametakticky vyčkávat, prodlužovat to