Hlavní obsah

participation [pɑːˌtɪsɪˈpeɪʃən]

Podstatné jméno

  • in sth účast v/na čem, zapojení do čeho, participace na čemwith the participation of sbza účasti koho provést ap.participation in profitspodíl na zisku

Vyskytuje se v

worker: spolupodílení se zaměstnanců na rozhodování hl. vlastnictvím akcií zaměstnavateleworker(s') participation

účast: za účasti koho aktivníwith the participation of sb

participation: za účasti koho provést ap.with the participation of sb