Hlavní obsah

cooperation, co-operation [kəʊˌɒpəˈreɪʃən]

Vyskytuje se v

součinnost: v součinnosti s kýmin association/cooperation with sb

úzký: úzká spolupráce/spojitostclose cooperation/connection