Hlavní obsah

cooperation, co-operation [kəʊˌɒpəˈreɪʃən]