Hlavní obsah

hook [hʊk]

Vyskytuje se v

hook: vyváznout, dostat se z toho potíží, obvinění ap.get off the hook

sinker: úplně, bez váhání, i s navijákem uvěřit lži ap.hook, line and sinker

crochet: háček (na háčkování)crochet hook

hooked: zahnutý nos, hovor. skobahooked nose

hook-up: vodovodní/kanalizační přípojkawater/sewer hook-up

nachytat: nechat se nachytatna nabídku ap. swallow the bait/hook, fall for it, naletět be taken in

vyvěsit: vyvěsit telefontake the phone off the hook

zobák: zahnutý zobákhooked beak/bill

obligo: hovor. být z obligabe in the clear, mimo podezření be above suspicion, vyváznout be off the hook

pěst: udělat co na vlastní pěstdo sth on one's own (hook)

zamilovat se: zamilovat se do koho až po ušifall head over heels in love with sb, fall for sb hook, line and sinker

zbaštit: zbaštit to i s navijákemfall for it hook, line and sinker

crook: všemi prostředky, za každou cenu, po dobrém, nebo po zlémby hook or by crook

dát: dát si pozortake care, watch out for sth, beware of sb/sth

mateřský: mateřská školkakindergarten, nursery (school), day care centre for preschool children

nemocniční: nemocniční péče/sestrahospital care/nurse

ošetřující: ošetřující kosmetika(skin) care cosmetics

péče: rodičovská/pěstounská péčeparental/foster care

pěstounský: pěstounská péčefoster care

prenatální: prenatální péčeprenatal/antenatal care

pro: pro mě za měfor all I care

starost: vzít si koho/co na starosttake care/charge of sb/sth

vzít: vzít si na starost cotake care of sth, see to sth, věnovat se attend to sth

být: Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

: Jí je to jedno.She doesn't care.

lhostejný: Bylo mu to úplně lhostejné.He didn't care about it at all.

mně: Mně je to jedno.I don't mind/care.

moc: Moc mi na ní záleží.I care about her a lot.

na: Co na tom?Does it matter?, Who cares?

nechat: Nechte to na mně.Leave it up to me., Let me take care of it.

postarat se: postarat se sám o sebetake care of osf

pozor: Dávej na sebe pozor.Take care of yourself.

stát: Stojíš ještě o mě?Do you still care for me?

vůbec: hovor. Co je mi vůbec po tom?Why do I care anyway?

vykašlat se: Na to se můžu vykašlat.I don't give a damn about it., I couldn't care less.

vyřídit: Už je to vyřízeno.It has been dealt with/taken care of.

zajímat: hovor. Koho to (vůbec) zajímá?Who cares?, Who gives a toss?

záležet: Velice mi na tobě záleží.I care about you a lot.

zdraví: péče o zdravíhealth care

a: No a?So what?, And?, Who cares?

care: být v péči státu dítěbe in care

coronary: koronární jednotka v nemocnicicoronary-care unit

custodial: = péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičůcustodial care

customer: služby zákazníkům/péče o zákazníkacustomer service/care

day care: denní stacionář pro senioryday care centre for elderly people

delivery: poskytování zdravotní péčehealth care delivery

dental: péče o chrup zubařskádental care

easy: nenáročný na údržbu textil ap.easy-care

elderly: péče o senioryelderly care

foster: pěstounská péčefoster care

health: zdravotní péče, zdravotnictvíhealth care

neonatal: oddělení péče o novorozenceneonatal care unit

palliative: paliativní péčepalliative care

pastoral: psychologické poradenství, snaha o řešení osobních problémů žáků nejen studijní záležitosti - ve školeBrE pastoral care

can: Dovedu se o sebe postarat.I can take care of myself.

much: Stojíš o to? – Strašně moc.Do you care for it? – Too much.

ought: Měl by ses o ni starat.You ought to take care of her.

all: co se jeho týče, pokud se týká jehofor all he cares