Hlavní obsah

dawn [dɔːn]

Vyskytuje se v

light: začíná být jasno, svítat komulight dawns on sb

dawn: za svítáníat dawn

docházet: Začíná mu docházet, že ...It is beginning to dawn on him that ...

dojít: Pak mu to došlo.Then the penny dropped., Then it dawned on him.

rozednít se: Když se rozednělo ...When dawn broke ...

rozednívat se: Rozednívá se.The day is dawning/breaking., It's dawn/daybreak.

svítání: za svítáníat dawn

svítat: Svítá.The dawn/day is breaking., It's dawn., The sun is rising.

úsvit: za úsvituat dawn

rozsvítit se: Rozsvítilo se mu.The penny dropped., It dawned on him.

crack: za rozbřesku časně ránoat the crack of dawn