Hlavní obsah

dawning [dɔːnɪŋ]

Odvozená slova

dawn

Vyskytuje se v

light: light dawns on sbzačíná být jasno, svítat komu

dawn: at dawnza svítání

docházet: It is beginning to dawn on him that ...Začíná mu docházet, že ...

dojít: Then the penny dropped., Then it dawned on him.Pak mu to došlo.

rozednít se: When dawn broke ...Když se rozednělo ...

rozednívat se: The day is dawning/breaking., It's dawn/daybreak.Rozednívá se.

svítání: at dawnza svítání

svítat: The dawn/day is breaking., It's dawn.Svítá.

úsvit: at dawnza úsvitu

rozsvítit se: The penny dropped., It dawned on him.Rozsvítilo se mu.

crack: at the crack of dawnza rozbřesku časně ráno