Hlavní obsah

dawning [dɔːnɪŋ]

Odvozená slova

dawn

Vyskytuje se v

crack: at the crack of dawnza rozbřesku časně ráno

light: light dawns on sbzačíná být jasno, svítat komu

dawn: at dawnza svítání

dawn: from dawn to duskod rána do večera

docházet: Začíná mu docházet, že ...It is beginning to dawn on him that ...

dojít: Pak mu to došlo.Then the penny dropped., Then it dawned on him.

rozednít se: Když se rozednělo ...When dawn broke ...

rozednívat se: Rozednívá se.The day is dawning/breaking., It's dawn/daybreak.

svítání: za svítáníat dawn

svítat: Svítá.The dawn/day is breaking., It's dawn.

svítat: Pak mi začalo svítat.Then it began to dawn on me.

úsvit: za úsvituat dawn

rozsvítit se: Rozsvítilo se mu.The penny dropped., It dawned on him.