Hlavní obsah

regard [rɪˈgɑːd]

Podstatné jméno

  1. for sb/sth úcta, respekt vůči komu/čemuhold sb in high regardvelmi si považovat koho
  2. ohled(y), zřetel, pozornost
  3. regards to sb pozdravy komu na konci dopisu ap.Best regards...S pozdravem...Give my regards to ...Pozdravuj(te) ode mě ...

Vyskytuje se v

certainty: brát co za jistéregard sth as certainty

give: Pozdravuj ode mne ...Give my regards to ...

regarding: Pokud jde o vaši nabídku ...Regarding your offer ...

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

jít: pokud jde o ...as for sth, regarding sth, co do in terms of sth

nakloněný: být (příznivě) nakloněný komu/čemube well disposed towards sb/sth, look with favour (up)on sb/sth, be favourable to sth, regard sb/sth with favour, stranit ap. be biased in favour of sth

ohled: s ohledem na cowith respect/regard to sth

pozdrav: s přátelským pozdravem v dopiseregards, form. Yours sincerely, AmE Sincerely (yours)

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemutaking into account sth, considering sth, se zřetelem with regard to sth

zřetel: se zřetelem k čemuwith regard to sth

co: co se týče ... záležitostias for ..., regarding sth

pozdravovat: pozdravuj(te) ode mne kohogive my regards to sb, hovor. tell sb I said hi

s, se: S pozdravem v dopise ap.Best Regards, Yours Truly, neform. (All my) love

uznávat: Jeho díla jsou uznávána.His works are well regarded.

regard: velmi si považovat kohohold sb in high regard