Hlavní obsah

matter [ˈmætə]

Podstatné jméno

  1. záležitost, věcmatter in/at handprávě řešená/projednávaná záležitost věc na pořadu dne
  2. matters věci, situace běh událostí
  3. of sth otázka čeho problémas a matter of factpo pravdě řečeno, vlastně ve skutečnosti
  4. printed matter tiskoviny, (tištěné) dokumenty, listinyreading matterčtivo, (něco na) čtení co lze číst
  5. hmota
  6. látkawaste matterodpadní látky
  7. med.hnis
  8. to, o co jdeWhat's the matter?Co je?, Co se děje?Is something/anything the matter?Děje se něco?

Vyskytuje se v

fact: as a matter of factvlastně, přesněji řečeno při upřesňování faktů

mind: mind over mattervítězství ducha nad hmotou

crux: crux of the matterjádro věci

degree: matter of degreeotázka míry

end: end matterdodatky v knize

faecal: faecal matterstolice, výkaly

hand: matter in handzáležitost, o kterou se jedná

matter of course: as a matter of course(zcela) samozřejmě, zcela běžně

preliminary: polygr. preliminary matterúvodní stránky knihy

printed: printed mattertiskoviny, tiskopis(y)

type: polygr. type mattersazba sazební tisková forma

do: It doesn't matter.Na tom nezáleží.