Hlavní obsah

matter [ˈmætə]

Podstatné jméno

  1. záležitost, věcmatter in handprávě projednávaná záležitost věc na pořadu dne
  2. matters věci, situace běh událostí
  3. of sth otázka čeho problémas a matter of factpo pravdě řečeno, vlastně ve skutečnosti
  4. printed matter tiskoviny, (tištěné) dokumenty, listinyreading matterčtivo, (text ke) čtení co lze číst
  5. hmota
  6. látkawaste matterodpadní látky
  7. med.hnis
  8. to, o co jdeWhat's the matter?Co je?, Co se děje?

Vyskytuje se v

matter: mattersvěci, situace běh událostí

mind: mind over mattervítězství ducha nad hmotou

crux: crux of the matterjádro věci

end: end matterdodatky v knize

faecal: faecal matterstolice, výkaly

hand: matter in handzáležitost, o kterou se jedná

preliminary: polygr. preliminary matterúvodní stránky knihy

printed: printed mattertiskoviny, tiskopis(y), tištěné dokumenty

type: polygr. type mattersazba sazební tisková forma

do: It doesn't matter.Na tom nezáleží.

fact: as a matter of factvlastně, přesněji řečeno při upřesňování faktů