Hlavní obsah

value [ˈvæljuː]

Podstatné jméno

  1. hodnota, význam, cenaartistic valueumělecká hodnotautility valueužitná hodnotavalue in use(reálná) užitná/využitelná/užitková hodnota majetku, hodnota (vy)užitíattach great value to sthpřikládat čemu velký význam
  2. hodnota, cena v penězíchof no valuebezcennýnet assets valuečistá hodnota aktivvalue addedpřidaná hodnota
  3. používá se ve výrazech o výhodnosti cenybe good value (for money)být dobrý za danou cenu, vyplatit se výrobek
  4. values hodnoty mravní ap.

Vyskytuje se v

article: articles of valuecenné předměty

biological: biological valuebiologická hodnota jídla

blank: výp. blank valueprázdná hodnota

median: median valuemedián, střední hodnota uspořádané množiny

monetary: place/put a monetary value on sthfinančně ohodnotit/vyčíslit co

nutritional: nutritional valuevýživná hodnota

nutritive: nutritive valuevýživná hodnota

paradox: paradox of valueparadox hodnoty

radiation: radiation valuesoučinitel záření

redemption: ekon. redemption valueodkupní hodnota cenného papíru

tax: value added taxdaň z přidané hodnoty

valued: mat. real-valued functionreálná funkce

equivalent: be of equivalent valuemít stejnou hodnotu